โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษคิงสตรีท

เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร ซึ่งได้รับการรับรอง จากกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้ง ขึ้น โดยบริษัท คิงสตรีท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ผู้บริหารชาวไทย และผู้บริหารชาวอังกฤษ ซึ่งมีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

King Street teaches English to all types and levels of students. Our school has been accredited by the Ministry of Education. King Street English Language School is run by King Street Education Co, Ltd., which was established by the corporation between Thai and English management team who expertise in teaching English language.

20190425_110632-01-01
cof

ดำเนินการสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา

ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง โดยอาจารย์ของคิงสตรีททุกท่าน ได้ผ่านการรับรองคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ จากประกาศนียบัตร CELTA มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หรือประกาศนียบัตร TEFL (Teaching English as a Foreign Language)

All King Street’s teachers are trained, experienced and native English speakers who have been certified by a CELTA certificate from the University of Cambridge or a TEFL certificate (Teaching English as a Foreign Language).

คิงสตรีทยังมีบริการให้คำแนะนำ

และช่วยเหลือจากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในต่างประเทศด้วย ทั้ง ประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ

King Street also help and support students who considering studying aboard in an English speaking country; UK, USA, Australia, New Zealand, etc.

สารจากครูใหญ่

null

Leslie Cunningham

HI, I’m Leslie, the Director of Studies and a teacher here at King Street.

 

I have lived in Thailand for 4 years and have gained valuable experience during that time, teaching Thai students of all ages: high school and university students, children and businesspeople. During my time here I have completed teaching contracts with Cathay Pacific, Kerry Express, ABC Tech and many others. My qualifications include the Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) along with the Cambridge Delta Teaching Diploma and also a First Class Honours Degree in History.

 

I am very fortunate to be able to do a job I enjoy doing, every single day. When I’m not teaching, however, I enjoy a variety of activities. Firstly, I am an avid reader and writer. My favourite authors include Stephen King and Brandon Sanderson. I am also a Self-Published author, having released my debut novel ‘Prince of Fiends’ earlier this year. I am always working on something new these days! Aside from this, I love travelling, and try to visit one new country each year. Nothing makes me feel more alive than trying new foods in new countries, among other things.

 

But Thailand is where my heart is, and travelling this country is always a great way to relax and wind down. Thai food is one my favourites (especially the spiciest dishes!). With King Street we aim to offer the highest standard of English Language teaching, with a focus on communication above all else. We look forward to teaching you soon!